Trénování paměti

Kurz trénování paměti
pod vedením certifikovaného trenéra paměti

Pro koho je vhodný?


- Seniory
- Pacienty po mozkové příhodě či po úrazu mozku
- Ty, kteří jsou dlouhodobě bez zaměstnání
- Matky na mateřské dovolené
- Děti s obtížemi při učení
- Osoby trpící různými formami oslabení paměti

Obsah kurzů se řídí zájmem a složením skupiny. Je pestrý
a přizpůsobený přednostem a schopnostem účastníků. Součástí
jednotlivých lekcí je zvládání paměťových technik a cvičení
a také pocit uspokojení z vlastních znovuobjevených schopností.
V kurzech se mohou účastníci nejen vzdělávat a učit,
ale také získávat podněty k dalšímu samostudiu, navazovat
nová přátelství a uchovávat si tak co nejdéle duševní svěžest.


Několikatýdenní program rozvržený do pravidelných lekcí obvykle
v menší skupině zahrnuje:

- Výklad a nácvik paměťových strategií – mnemotechnik
- Cvičení pro různé poznávací funkce(vybavování z dlouhodobé paměti,
  prostorová orientace a vnímání, logický úsudek, schopnost plánování
  a organizování, rychlost zpracování informací, pozornost
  a koncentrace…)
- Podporu mezilidských vztahů
- Nejnovější poznatky o zdravém fungování poznávacích funkcí
  v cílových skupinách

ZKOUŠKA

Letak-2

Zkoušky canisterapie

20. 9. 2020 

Prihlaska

Propozice

Zkusebni-rad-caniaterapie-2020

Chcete mě - reportáž

29316_02

159741_e3dd4f

Pište, telefonujte!
SEMINÁŘ
Nabízíme
Akce
Novinky na statku

Co se u nás přihodilo.

KLIKNĚTE ZDE